Chartered Accountant

Tax consultant

Boekhouding


Assistentie bij het opstellen van de jaarrekeningen


 • Implementatie van een boekhoudsysteem op maat van uw onderneming

 • Controle en in orde brengen van de boekhouding,

 • Controle van de boekhoudingdienst,

 • Implementatie en opvolging van de analytische exploitatieboekhouding,

 • Boekhoudkundige assistentie van alle aard,

 • Opstellen van periodieke verslagen, overzichten en resultaten,

 • Opstellen van vooruitzichten,

 • Aanmaken van groepsrekeningen, consolidatie van de balans en van rekeningen.Auditing and certification of accounts


 • Contractuele revisie van rekeningen,

 • Revisie van procedures voor interne controle,

 • Revisie vóór deelneming.

Fiscaliteit


Studies and consultancy


 • Opstellen van vorderingen, 

 • Technische en juridische assistentie bij rechtzettingen, 

 • Belastingadvies,

 • Belastingaangifte voor bedrijven,

 • Belastingaangifte voor fysieke personen,

 • BTW en andere taksen, 

 • Belasting van vastgoed,

 • Registratierecht en recht van overgang

 • Douaneheffingen, 

 • Andere belastingen en taksen.Assistantie


 • Assistentie aan de belastingplichtige bij de controle.


Advies


Assistentie


 • Opstellen van verschillende verslagen die worden voorgelegd op de algemene vergadering,

 • Opstellen van de notulen van een algemene vergadering,

 • assistentie bij de oprichting van een onderneming (ondernemingsloket, registratie btw‑nummer enz.)

 • Assistentie bij de aanvraag of wijziging van een statuut,

 • Opstellen van een businessplan,

 • Hernieuwing van het mandaat van de bestuurders of zaakvoerders.Advies


 • Audit 

 • Consultancydiensten voor vzw's,

 • Juridische verslagen bij een faillissement, fusie of overname,

 • Management en budgetcontrole,

 • Langetermijnplanning,

 • Analyse van kosten, marges, winstgevendheid,

 • Berekening van de kosten en winstgevendheid van investeringen,

 • Dashboard management.